„Vėžio diagnostinių sistemų išvystymas“

ThermoPharma Baltic, UAB įgyvendina projektą „Vėžio diagnostinių sistemų išvystymas“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Siekiant tobulinti ankstyvąją vėžio diagnostiką, parinkti efektyvias gydymo strategijas bei atlikti ligos prognozę, projekto metu planuojama atlikti tyrimus, susijusius su šių vėžio diagnostikos testų kūrimu:

  • prostatos vėžio skystosios biopsijos molekulinis testas, skirtas ligos progresijos rizikos nustatymui ir atsako į gydymą prognozei;
  • Inkstų vėžio skystosios biopsijos molekulinis testas, skirtas ligos progresijos rizikos nustatymui ir atsako į gydymą prognozei.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, įmonė sieks licencijuoti ir partneriuoti išvystytas vėžio diagnostines sistemas.

Bendra projekto vertė – 1 340 823,76 EUR, projektui skiriama paramos suma – 947 465,95 EUR.